fjord 2021.JPG

ברוכים הבאים לשאלון האפיון הראשוני, 

לאחריו תוכלו לקבל את תמהיל ההשקעות המומלץ עבורכם

 כולל הסבר מלא על רמת הסיכון והרכבי התמהיל.

בסיום השאלון תוכלו להמשיך לבחירת תוכנית מתאימה ולהשלים את תהליך הרישום וקבלת השירות